Month: March 2023

iTrade Bulletin Vol 03 Issue 02

វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្មនិងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) វ៉ុល ០៣ លេខ ០២ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ The Trade Training and Research Institute…