News

 • Launching Electronic Scheme Cambodia e-Arrival Card

  Launching Electronic Scheme Cambodia e-Arrival Card

  សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៖ ៣៥៩៥​ .សជណ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសលាកបត្រចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Cambodia e-Arrival Card នឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ តទៅ។ Ministry of Interior Dated…

 • THE FORMALITIES AND TECHNICAL CONDITIONS FOR REQUESTING TO OPEN, CLOSE OR RELOCATE A BEAUTY TREATMENT CENTER AND BEAUTY CARE CENTER

  THE FORMALITIES AND TECHNICAL CONDITIONS FOR REQUESTING TO OPEN, CLOSE OR RELOCATE A BEAUTY TREATMENT CENTER AND BEAUTY CARE CENTER

  ប្រកាស​ស្តី​ពី​ បែប​បទ​ និង​​លក្ខខណ្ឌ​បច្ចេក​ទេស​ ក្នុង​ការ​សុំ​បើក ឬ បិទ ឬ​ប្តូរ​ទីតាំង នៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស និង មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថែ​រក្សា​សម្ផស្ស

 • Sub-Decree No. 94 on Procedure and Conditions Authorizing Medical, Paramedical and Medical Aid Foreigners to Perform Private Professional Practices in the Kingdom of Cambodia

  Sub-Decree No. 94 on Procedure and Conditions Authorizing Medical, Paramedical and Medical Aid Foreigners to Perform Private Professional Practices in the Kingdom of Cambodia

 • Law on Rules of Origin (7 Languages)

  Law on Rules of Origin (7 Languages)

  ,

  ច្បាប់ស្តីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ (៧ ភាសា)Law on Rules of Origin Unofficial Translate (7 Languages) Article 4: Preferential Rules of Origin under Free Trade…

 • Prakas on suspension of Prepayment of Tax on Income of enterprises in the textile and garment industry (KH, EN, CN)

  Prakas on suspension of Prepayment of Tax on Income of enterprises in the textile and garment industry (KH, EN, CN)

  ,

  ប្រកាស ស្តីពីការព្យួរទុកការបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់សហគ្រាសឧស្សាហកម្មផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ MoEF’s Prakas on suspension of Prepayment of Tax on Income of enterprises in the textile and garment industry…

 • Guidelines of the GDT on Submission of Administrative Letters through the Electronic Tax Administration (KH, EN, CN)

  Guidelines of the GDT on Submission of Administrative Letters through the Electronic Tax Administration (KH, EN, CN)

  ,

  សេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារស្តីពី ការដាក់លិខិតរដ្ឋបាលតាមរយៈកម្មវិធីរដ្ឋបាល​​អេឡិច​ត្រូនិកពន្ធដារ (GDT e-Administration)

 • Announcement of ATIGA e-Form D Cambodia

  Announcement of ATIGA e-Form D Cambodia

  ,

  សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលេខ ២៤៨៩ ព.ណ.ន.ច ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ យោងរបាយការណ៍លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី៤២ នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ដល់២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ ក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានពេញលេញនៃ…

 • Sub-Decree No. 370 on the Implementation of the New List of Prohibited and Restricted Commodities

  Sub-Decree No. 370 on the Implementation of the New List of Prohibited and Restricted Commodities

  អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧០ អនក្រ.បក ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់ថ្មី ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ជំនួសឱ្យអនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ដែលនឹងត្រូវនិរាករណ៍ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ ៤ ខែ ខាងមុខនេះ Sub-Decree No. 370 on the Implementation…

 • How to Engage with the Private Sector in Public-Private Partnerships in Emerging Markets

  How to Engage with the Private Sector in Public-Private Partnerships in Emerging Markets

  © 2011 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank1818 H Street NWWashington DC 20433Telephone: 202-473-1000Internet: www.worldbank.orgAll…

 • Guide for starting a business in Cambodia

  Guide for starting a business in Cambodia

  , ,

  Starting a business in Cambodia involves several steps. Here’s a general guide to help you: 1. Research and Planning: –…

 • Sector Brief: Cambodia Garment Footwear and Travel Goods (GFT)

  Sector Brief: Cambodia Garment Footwear and Travel Goods (GFT)

  ,

  សូមស្កេន QR Code ឬចុចលើ Link ដើម្បីអាន៖អត្ថបទសង្ខេបអំពីវិស័យ៖ លេខ 2 -ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជា (GFT) Please scan the QR Code or…

 • Ministry of Mines and Energy announcement Reducing Electricity Prices for Industrial and Agricultural Consumers

  Ministry of Mines and Energy announcement Reducing Electricity Prices for Industrial and Agricultural Consumers

  ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនី ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្ម ។ Ministry of Mines and EnergyDated September 20, 2023Reducing on Electricity Prices for Industrial…

 • Illustrative Financial Statements For SMEs

  Illustrative Financial Statements For SMEs

  , ,

  សេចក្ដីណែនាំរបស់និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ស្ដីពី៖គំរូ​សំណុំ​របាយការណ៍​​ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំ​ឆ្នាំសម្រាប់​សហគ្រាស​មិនជាប់​កាតព្វកិច្ចរង​សវនកម្ម​ឯករាជ្យ Illustrative Financial Statements For SMEs

 • Sub-degree on 2024 Public Holidays (KH, EN, CN)

  Sub-degree on 2024 Public Holidays (KH, EN, CN)

  អនុក្រឹត្យស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤Sub-degree on 2024 Public Holidays Source: TAFTAC

 • ច្បាប់ស្តីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ (Law on Rules of Origin)

  ច្បាប់ស្តីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ (Law on Rules of Origin)

  , ,

  The effective date of the Law on Rules of Origin is 5 July 2023. “Article 4: Preferential Rules of Origin…

 • Sub-Decree on the Adjustment of Customs Tariffs, Special Tax Rates and Export Rates on Certain Goods

  Sub-Decree on the Adjustment of Customs Tariffs, Special Tax Rates and Export Rates on Certain Goods

  Sub-Decree 122 on the Adjustment of Customs Tariffs, Special Tax Rates and Export Rates on Certain Goods. អនុក្រឹត្យ ១២២ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ…

 • iTrade Bulletin Vol 03 Issue 02

  iTrade Bulletin Vol 03 Issue 02

  ,

  វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្មនិងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) វ៉ុល ០៣ លេខ ០២ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ The Trade Training and Research Institute…

 • Notification On Annual Income Tax Returns Filing For Tax Year 2022

  Notification On Annual Income Tax Returns Filing For Tax Year 2022

  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំជាប់ពន្ធ ២០២២ Notification On Annual Income Tax Returns Filing For Tax Year 2022 In accordance with Article…