Trade News

 • MEF, Tax on Property Rental (KH, EN, CN)

  MEF, Tax on Property Rental (KH, EN, CN)

  ,

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុលេខ៖ ១៦៩​.សហវ.ប្រក.អពដ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ស្តីពី ពន្ធលើថ្លៃឈ្នួលអចលនទ្រព្យ។ Ministry of Economy and FinanceNo.169 SHV.BrK.GDT, dated 20 March 2024On Tax on Property…

 • The fourth China International Consumer Products Expo 13-18 Apr 2024

  The fourth China International Consumer Products Expo 13-18 Apr 2024

  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ទំនិញអ្នកប្រើប្រាស់អន្តរជាតិចិនលើកទី៤ “The fourth China International Consumer Products Expo” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣-១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នៅមជ្ឈមណ្ឌល Hainan International Convention Center ទីក្រុង ហៃគូ…

 • THAIFEX-Anuga Asian 2024 on 28 May-1 Jun 2024 Bangkok, Thailand

  THAIFEX-Anuga Asian 2024 on 28 May-1 Jun 2024 Bangkok, Thailand

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ ការរៀបចំពិពណ៌ពាណិជ្ជកម្ម “THAIFEX-Anuga Asian 2024” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ សូមអញ្ជើញ លោក លោកស្រី ដែលជាពាណិជ្ជករ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើ សូមទាក់ទងបំពេញបែបបទចូលរួមតាមរយៈនាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍ អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម…

 • The 8th Cambodia Festival 2024 Tokyo, Japan

  The 8th Cambodia Festival 2024 Tokyo, Japan

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិព័រណ៍កម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំទិវាកម្ពុជាលើកទី៨ ( The 8th Cambodia Festival 2024) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី០៣-០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន

 • Asian Seamless Logistics Forum 2024

  Asian Seamless Logistics Forum 2024

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៌ “Asian Seamless Logistics Forum 2024” របស់វិទ្យាស្ថាន Japan Material Flow Institute (JMFI) នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន…

 • Exhibition STYLE Bangkok 20-24 Mar 2024 Bangkok, Thailand

  Exhibition STYLE Bangkok 20-24 Mar 2024 Bangkok, Thailand

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ពិព័រណ៍ “STYLE Bangkok 2024” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ The Ministry of Commerce of the Kingdom of Cambodia has…

 • Koh Kong eyes Green SEZ for 2024

  Koh Kong eyes Green SEZ for 2024

  ,

  Plans are underway for a green special economic zone (SEZ) development project in Koh Kong province, a meeting regarding the…

 • The 33th Vietnam International Trade Fair 3-8 Apr 2024 – VIETNAM EXPO 2024

  The 33th Vietnam International Trade Fair 3-8 Apr 2024 – VIETNAM EXPO 2024

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិព័រណពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវៀតណាមលើកទី៣៣ ”The 33th Vietnam International Trade Fair (VIETNAM EXPO 2024)” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៣-៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ហាណូយ ទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។ The Ministry of Commerce…

 • New Trading Mechanism with USD Settlement

  New Trading Mechanism with USD Settlement

  ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាសូមជម្រាបវិនិយោគិនឱ្យបានជ្រាបថា យើងនឹងដាក់ដំណើការយន្តការថ្មី គឺការជួញដូរជាប្រាក់រៀល ដោយទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារ បន្ថែមលើយន្តការបច្ចុប្បន្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤។ សូមអាប់ដេត កម្មវិធី CSX Trade នៅល្ងាចនេះ ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីនេះ។សម្រាប់ចម្ងល់នានា សូមចូលទៅកាន់៖ https://t.me/csxinvestors/286409CSX is pleased…

 • Announcement on the Dividend Payment for the 4th Quarter of 2023 (Unofficial Translation)

  Announcement on the Dividend Payment for the 4th Quarter of 2023 (Unofficial Translation)

  [ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុន CAMGSM PLC. មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគហ៊ុនិក និងសាធារណជន មេត្តាជ្រាបថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបែងចែកភាគលាភដែលបានធានាសម្រាប់ត្រីមាសទីបួន ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ភាគទុនិក ដែលកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកគឺថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤។ CAMGSM PLC. is pleased…

 • Trading Rule – Highlight on Market Operation and Securities Trading

  Trading Rule – Highlight on Market Operation and Securities Trading

  ,

  Abbreviations: Summary of Cambodia Securities Exchange (CSX) Trading Rules Trading Session Equity Securities Trading Trading Before settlement Trading before settlement…

 • Cambodia, Japan discuss special economic zone establishment

  Cambodia, Japan discuss special economic zone establishment

  ,

  December 27, 2023 – Inter-ministries and a Japanese delegation have discussed a study project on the establishment of Cambodia-Japan Special…

 • Anukrit 17 on Enforcement of the List of Prohibited and Restricted Goods

  Anukrit 17 on Enforcement of the List of Prohibited and Restricted Goods

  ,

  ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខកូដទំនិញមានក្នុងបញ្ជីជាឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យ ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយស៊ីចង្វាក់របស់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ (AHTN2022) លិខិតលេខ ៩៩៣១ (សហវ) ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខកូដទំនិញមានក្នុងបញ្ជីជាឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យ ១៧ អនក្រ.បក…

 • 16th Cambodian & Import-Export Goods Exhibition 15-18 Dec, 2023, Diamond Island

  16th Cambodian & Import-Export Goods Exhibition 15-18 Dec, 2023, Diamond Island

  ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងទំនិញនាំចេញ-នាំចូល លើកទី១៦ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំកម្រិតអន្តរជាតិ ដែលនឹងរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគនៅកម្ពុជា ជាពិសេសដើម្បីជំរុញការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងសហគមអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏នឹងរៀបចំកម្មវិធីអមសំខាន់ៗមួយចំនួនផងដែរដូចជា៖ សិក្ខាសាលាស្តីពីការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម វេទិកាធុរកិច្ច និងវិនិយោគ កម្មវិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់លើកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម…

 • Promoting the Exports of Cambodian Potential Products to International MarketsPhnom Penh, 16 Dec 2023

  Promoting the Exports of Cambodian Potential Products to International Markets
  Phnom Penh, 16 Dec 2023

  The Ministry of Commerce of the Kingdom Of Cambodia has the great honor to announce the organization of a Business…

 • The iTrade Bulletin, vol 04, special edition, for Sep 2023

  The iTrade Bulletin, vol 04, special edition, for Sep 2023

  សូមទាញយកព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) វ៉ុល០៤ លេខពិសេស (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលរៀបរៀងដោយ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្មនិងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ The iTrade Bulletin, volume 04, special…

 • Extended Cumulation Rules, Originating in Vietnam, on “bicycle raw materials or components” for Cambodian bicycle manufacturers or exporters to export to the European Union

  Extended Cumulation Rules, Originating in Vietnam, on “bicycle raw materials or components” for Cambodian bicycle manufacturers or exporters to export to the European Union

  ,

  ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលេខៈ៣៤០៨ ព.ណ.ន.ច ចុះថ្ងៃទី១៧​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣វិធានបូកបន្ថែម​ (Extended Cumulation) ដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសវៀតណាមលើ “វត្ថុធាតុដើមឬគ្រឿងបង្គុំទោចក្រយាន” សម្រាប់ផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញផលិតផលទោចក្រយាននៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុប ។ Ministry of CommerceNo.3408 dated October 17, 2023Extended…

 • MoC breaks down UK’s new trade scheme DCTS to producers, exportersb(KH, EN, CN)

  MoC breaks down UK’s new trade scheme DCTS to producers, exportersb(KH, EN, CN)

  , ,

  ការផ្តល់នូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធថ្មី UK’s Developing Countries Trading Scheme (DCTS) ជំនួស UK’s Generalized Scheme of Preference (GSP) របស់រដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេស ជូនបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ រួមទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួច (ក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ) The Ministry…