License

  • Anukrit 17 on Enforcement of the List of Prohibited and Restricted Goods

    Anukrit 17 on Enforcement of the List of Prohibited and Restricted Goods

    ,

    ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខកូដទំនិញមានក្នុងបញ្ជីជាឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យ ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយស៊ីចង្វាក់របស់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ (AHTN2022) លិខិតលេខ ៩៩៣១ (សហវ) ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខកូដទំនិញមានក្នុងបញ្ជីជាឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យ ១៧ អនក្រ.បក…