Som Sothea

 • CAMBODIA-UAE CEPA Rules of Origin

  CAMBODIA-UAE CEPA Rules of Origin

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញទម្រង់ CAMBODIA-UNITED ARAB EMIRATES COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញ ដែលមានគេហទំព័រ https://co.moc.gov.kh សម្រាប់ស្នើសុំនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម។

 • MEF, Tax on Property Rental (KH, EN, CN)

  MEF, Tax on Property Rental (KH, EN, CN)

  ,

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុលេខ៖ ១៦៩​.សហវ.ប្រក.អពដ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ស្តីពី ពន្ធលើថ្លៃឈ្នួលអចលនទ្រព្យ។ Ministry of Economy and FinanceNo.169 SHV.BrK.GDT, dated 20 March 2024On Tax on Property…

 • Prakas on suspension of Prepayment of Tax on Income of enterprises in the textile and garment industry (KH, EN, CN)

  Prakas on suspension of Prepayment of Tax on Income of enterprises in the textile and garment industry (KH, EN, CN)

  ,

  ប្រកាស ស្តីពីការព្យួរទុកការបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់សហគ្រាសឧស្សាហកម្មផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ MoEF’s Prakas on suspension of Prepayment of Tax on Income of enterprises in the textile and garment industry…

 • Guidelines of the GDT on Submission of Administrative Letters through the Electronic Tax Administration (KH, EN, CN)

  Guidelines of the GDT on Submission of Administrative Letters through the Electronic Tax Administration (KH, EN, CN)

  ,

  សេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារស្តីពី ការដាក់លិខិតរដ្ឋបាលតាមរយៈកម្មវិធីរដ្ឋបាល​​អេឡិច​ត្រូនិកពន្ធដារ (GDT e-Administration)

 • Sub-Decree on the Adjustment of Customs Tariffs and Special Tax Rates on Petroleum Products

  Sub-Decree on the Adjustment of Customs Tariffs and Special Tax Rates on Petroleum Products

  អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ និងអត្រាអាករពិសេសលើផលិតផលតេលសិលាមួយចំនួន Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing…

 • The fourth China International Consumer Products Expo 13-18 Apr 2024

  The fourth China International Consumer Products Expo 13-18 Apr 2024

  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ទំនិញអ្នកប្រើប្រាស់អន្តរជាតិចិនលើកទី៤ “The fourth China International Consumer Products Expo” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣-១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នៅមជ្ឈមណ្ឌល Hainan International Convention Center ទីក្រុង ហៃគូ…

 • THAIFEX-Anuga Asian 2024 on 28 May-1 Jun 2024 Bangkok, Thailand

  THAIFEX-Anuga Asian 2024 on 28 May-1 Jun 2024 Bangkok, Thailand

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ ការរៀបចំពិពណ៌ពាណិជ្ជកម្ម “THAIFEX-Anuga Asian 2024” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ សូមអញ្ជើញ លោក លោកស្រី ដែលជាពាណិជ្ជករ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើ សូមទាក់ទងបំពេញបែបបទចូលរួមតាមរយៈនាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍ អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម…

 • The 8th Cambodia Festival 2024 Tokyo, Japan

  The 8th Cambodia Festival 2024 Tokyo, Japan

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិព័រណ៍កម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំទិវាកម្ពុជាលើកទី៨ ( The 8th Cambodia Festival 2024) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី០៣-០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន

 • Asian Seamless Logistics Forum 2024

  Asian Seamless Logistics Forum 2024

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៌ “Asian Seamless Logistics Forum 2024” របស់វិទ្យាស្ថាន Japan Material Flow Institute (JMFI) នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន…

 • Suspension of Prepayment Tax on Income of Enterprise in the Textile and Garment Industry 2025

  Suspension of Prepayment Tax on Income of Enterprise in the Textile and Garment Industry 2025

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុប្រកាសលេខ: ១២០ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២៤ការព្យួរទុកការបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់សហគ្រាសឧស្សាហកម្មផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ ។សហគ្រាសឧស្សាហកម្មផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ២ ក្នុងប្រកាសនេះ ត្រូវបានអនុគ្រោះព្យួរទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននូវការបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២៥ ។ Ministry of Economy and FinancePrakas No.120 dated…

 • Announcement of ATIGA e-Form D Cambodia

  Announcement of ATIGA e-Form D Cambodia

  ,

  សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលេខ ២៤៨៩ ព.ណ.ន.ច ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ យោងរបាយការណ៍លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី៤២ នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ដល់២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ ក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានពេញលេញនៃ…

 • Sub-Decree No. 370 on the Implementation of the New List of Prohibited and Restricted Commodities

  Sub-Decree No. 370 on the Implementation of the New List of Prohibited and Restricted Commodities

  អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧០ អនក្រ.បក ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់ថ្មី ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ជំនួសឱ្យអនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ដែលនឹងត្រូវនិរាករណ៍ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ ៤ ខែ ខាងមុខនេះ Sub-Decree No. 370 on the Implementation…

 • Exhibition STYLE Bangkok 20-24 Mar 2024 Bangkok, Thailand

  Exhibition STYLE Bangkok 20-24 Mar 2024 Bangkok, Thailand

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ពិព័រណ៍ “STYLE Bangkok 2024” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ The Ministry of Commerce of the Kingdom of Cambodia has…

 • How to Engage with the Private Sector in Public-Private Partnerships in Emerging Markets

  How to Engage with the Private Sector in Public-Private Partnerships in Emerging Markets

  © 2011 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank1818 H Street NWWashington DC 20433Telephone: 202-473-1000Internet: www.worldbank.orgAll…

 • Law on Public-Private Partnerships​ (PPP)

  Law on Public-Private Partnerships​ (PPP)

  ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៦ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់ និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ​​នាសម័យប្រជុំជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៤។ The Law on Public-Private Partnerships…

 • Koh Kong eyes Green SEZ for 2024

  Koh Kong eyes Green SEZ for 2024

  ,

  Plans are underway for a green special economic zone (SEZ) development project in Koh Kong province, a meeting regarding the…

 • The 33th Vietnam International Trade Fair 3-8 Apr 2024 – VIETNAM EXPO 2024

  The 33th Vietnam International Trade Fair 3-8 Apr 2024 – VIETNAM EXPO 2024

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិព័រណពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវៀតណាមលើកទី៣៣ ”The 33th Vietnam International Trade Fair (VIETNAM EXPO 2024)” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៣-៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ហាណូយ ទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។ The Ministry of Commerce…

 • ដាក់​ដំណើរ​ការ​នូវមុខងារ​ចុះ​បញ្ជី​កែប្រែ​ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​/​សហគ្រាស​ចំនួន ៥ លើ​ប្រព័ន្ធ​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន

  ដាក់​ដំណើរ​ការ​នូវមុខងារ​ចុះ​បញ្ជី​កែប្រែ​ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​/​សហគ្រាស​ចំនួន ៥ លើ​ប្រព័ន្ធ​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន

  រាជរដ្ឋាភិបាល បានប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការមុខងារចុះបញ្ជីកែប្រែព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស ចំនួន ៥ លើប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមរយៈថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (Single Portal) ដែលបានរៀបចំឡើងដោយ ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងរៀបចំសេវាអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ធុរកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ មុខងារទាំង ៥ នេះរួមមាន ៖(១) កែប្រែព័ត៌មានលម្អិតអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការចុះបញ្ជី(២) កែប្រែលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន(៣) កែប្រែសកម្មភាពអាជីវកម្ម(៤) តម្កល់ប្រតិវេទន៍ប្រចាំឆ្នាំ(៥) កែប្រែព័ត៌មានគណនីធនាគារ ។…